• Serwis

    Jak zamówić serwis ?

    W celu uzyskania serwisu pogwarancyjnego naprawy lub przebudowy, modernizacji lub wymiany należy dokonać zgłoszenia, podobnie jak przy zgłoszeniu reklamacyjnym. W tym celu należy ustalić rodzaj i zakres serwisu. Podobnie jak w przypadku zgłoszenia reklamacyjnego kontakt za pośrednictwem skrzynki e-mail: biuro@meblewrzosowa.pl