• Gwarancja

    Firma Meble Wrzosowa udziela gwarancji na swoje produkty przez okres 5 lat. Gwarancja udzielana jest na piśmie i stanowi  kartę gwarancyjną. Karta gwarancyjna winna być wypełniona i stanowi dokument uprawniający nabywcę do świadczenia gwarantowanego. Gwarancja 5 lat obowiązuje na całym terytorium Rzeczpospolitej Polski i obejmuje produkty wymienione w karcie gwarancyjnej. W przypadku wystąpienia usterki prosimy o zwrócenie się do najbliższego Autoryzowanego salonu sprzedaży i przedłożenie Karty gwarancyjnej w celu dokonania zgłoszenia reklamacji. Zgłoszzenia o wystąpieniu usterki można dokonać również za pośrednictwem skrzynki email: biuro@meblewrzosowa.pl

     

    Po okresie gwarancyjnym Meble Wrzosowa świadczy wyspecjalizowany serwis pogwarancyjny na swoje produkty przez okres 15 lat.